Thuế giá trị gia tăng đối với vật tư thi công, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn số 6689/BTC-CST ngày 27/5/2013 trả lời Công ty TNHH Kinden Việt Nam về thuế giá trị gia tăng đối với vật tư thi công, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Công văn của Bộ Tài chính cho biết:

Có thể mở tờ khai hải quan hoặc không đối với vật tư thi công, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất tùy thuộc nguồn gốc vật tư thiết bị phục vụ lắp đặt.

Thi công cơ – điện cho một số doanh nghiệp chế xuất với hợp đồng trọn gói bao gồm cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hoàn thiện hệ thống cơ - điện cho các nhà máy của doanh nghiệp chế xuất thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng để thi công các công trình này được khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, hóa đơn chứng từ theo quy định và không cần tờ khai hải quan.

Bộ Tài chính cho biết, riêng vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì phải mở tờ khai hải quan để làm cơ sở hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.