Thủy điện miền Nam đạt chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2015

Nguyễn Linh

Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đã hoàn thành đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam.

Áp dụng ISO 9001 đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Áp dụng ISO 9001 đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Cụ thể, QUATEST 3 đã hoàn thành việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam tại các địa điểm của công ty gồm văn phòng và chi nhánh, nhà máy, với phạm vi chứng nhận như sau: Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Sản xuất điện năng...

Đồng thời, QUATEST 3 đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015. Việc cấp giấy chứng nhận này đã giúp chất lượng dịch vụ, hình ảnh và uy tín của công ty ngày càng nâng cao, rủi ro được quản lý và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý về môi trường.

Theo ông Trịnh Phi Anh - Trưởng ban cải tiến ISO, chuyên gia cố vấn của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam, khi chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của QUATEST 3 đến làm việc đã giúp chỉ ra cho công ty thấy những quy định cần phải làm, phải thay đổi để phù hợp với tình hình thực tại và sự phát triển bền vững của công ty.

Nhờ đó, các quy định của Công ty đã được làm mới, đơn giảm, giảm thủ tục dễ thực hiện, thay đổi phù hợp hơn với thực tế để công ty áp dụng thực hiện hiệu quả hơn. Quan điểm của ban Giám đốc công ty là đánh giá hệ thống để áp dụng thực tế, đem lại hiệu quả chứ không phải để đối phó.

Được biết, ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh như: Hướng đến khách hàng; Sự lãnh đạo; Sự tham gia của đội ngũ; Cách tiếp cận theo quá trình; Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý; Cải tiến liên tục; Quyết định dựa trên sự kiện; Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp.

Đối tượng áp dụng ISO 9001 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.