Tích cực triển khai Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế

Minh Hà

(Tài chính) Để triển khai kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015), sáng 3/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật qua cầu truyền hình trực tuyến với 63 Cục thuế địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: FinancePlus.vn
Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: FinancePlus.vn
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã quán triệt và giới thiệu nhiều nội dung mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên tới các Cục thuế địa phương.

Nói về những điểm mới của Luật Thuế TNCN, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, từ ngày 01/01/2015, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh theo tỷ lệ từ 0,5 - 5%.

Cụ thể, phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%; sản xuất, vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp 5%.

Cũng tại Luật thuế sửa đổi, bổ sung, từ ngày 01/01/2015 sẽ miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

Làm rõ những điểm mới đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản của cá nhân, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, cả hai lĩnh vực này quy định rất rõ về mức thuế suất trên giá chuyển nhượng là 0,1% đối với chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây và 2 % trên giá chuyển nhượng từng lần đối với bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng quán triệt các nội dung quan trọng khác liên quan tới mẫu tờ khai thuế khoán (áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) với 28 nội dung và mẫu tờ khai kiêm giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động cho thuế tài sản (áp dụng cho hộ, cá nhân chó hoạt động cho thuế tài sản) với 39 nội dung…

Để thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu ngành Thuế cần tích cực triển khai việc tập huấn những nội dung của Luật sửa đổi được nêu trong công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; trong đó đặc biệt là những nội dung liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã phổ biến kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, do đồng chí Tổng cục trưởng làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng là Phó trưởng ban thường trực…

Cùng với đó, tổ chức tập huấn nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế hoàn thành trước ngày 5/12/2014; tuyên truyền phổ biến quy định mới của Luật sửa đổi trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế (www.gdt.gov.vn). Đồng thời, thành lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp vướng mắc của các Cục Thuế và người nộp thuế.

Thông qua Hội nghị này, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã quán triệt những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi một số điều tại các Luật thuế tới các Cục thuế địa phương, từ đó, có kế hoạch triển khai ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật  về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)./.