Tích cực tuyên truyền chính sách về lĩnh vực hải quan

Nguyễn Trung

Để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến doanh nghiệp (DN), người khai hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN, người khai hải quan.

Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường niên ở các cấp là công cụ hiệu quả, để tuyên truyền, giải thích các chính sách mới cho DN.
Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường niên ở các cấp là công cụ hiệu quả, để tuyên truyền, giải thích các chính sách mới cho DN.

Để công tác phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN, người khai hải quan đạt hiệu quả cao nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành cần phối hợp xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể. Từ đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần giúp người dân, DN tiếp cận các chính sách pháp luật mới, các thông tin chính thống, đúng đắn, khách quan, đa chiều về ngành Hải quan.

Tích cực tuyên truyền, phố biến đến cán bộ, công chức các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan. Qua đó, giúp các cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các DN hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về hải quan.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người khai hải quan, người nộp thuế phối hợp với cơ quan hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách hiện đại hóa hải quan.

Đặc biệt, các đơn vị trong toàn Ngành cần chủ động phối hợp với các đơn vị ngoài ngành thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo theo vấn đề, chuyên đề mà DN đang quan tâm. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt.

Thời gian qua, việc tổ chức hội nghị đối thoại với DN là phương thức tuyên truyền hiệu quả nhất của cơ quan hải quan. Các hội nghị đối thoại được tổ chức thường niên ở các cấp là công cụ hiệu quả, để tuyên truyền, giải thích các chính sách mới; đồng thời là diễn đàn để cơ quan hải quan lắng nghe, tiếp thu và kịp thời gỡ vướng, hỗ trợ DN, hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, cơ quan hải quan đã tổ chức 1.771 hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại cho người khai hải quan, người nộp thuế, DN ở tất cả các cấp hải quan.

Đặc biệt, hàng năm, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng DN ở phía Bắc, phía Nam luôn thu hút số lượng lớn DN tham gia.