Tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài vẫn rất thấp


Bộ Tài chính đã công bố số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 diễn ra ngày 26/9/2019 vừa qua.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài vẫn rất thấp.
Tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài vẫn rất thấp.

Theo đó, tình hình giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài đến ngày 15/10/2019 mới đạt 23,2% kế hoạch. Trong đó, 13 bộ, ngành Trung ương giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 29,79% kế hoạch Thủ tướng giao, các địa phương đạt 18,66%.

Đáng chú ý, ở cấp Trung ương chỉ có 2 bộ, ngành hoàn thành 100% kế hoạch được giao là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bộ Công an giải ngân đạt 98,13% kế hoạch được giao. Trong khi đó, 3 bộ có tỷ lệ giải ngân thấp là Bộ Y tế mới giải ngân được 13,99% kế hoạch; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc giải ngân được 9,23% kế hoạch; Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giải ngân được 2,28%.

Đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Bình Dương giải ngân đạt 75,82% kế hoạch; tỉnh Tây Ninh giải ngân đạt 59,37% kế hoạch;  Hải Phòng giải ngân đạt 58,65% kế hoạch; Hà Nội giải ngân đạt 51,88% kế hoạch; tỉnh Ninh Bình giải ngân đạt 43,18% kế hoạch; TP. Hồ Chí Minh giải ngân đạt 41,75% kế hoạch.

Có 10 địa phương chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp, gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Hậu Giang và Bình Phước.