Tín dụng chính sách - Bà đỡ cho các đối tượng chính sách

Theo Thái Sơn/nhandan.vn

Chiều 15/9, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và của tỉnh đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.473 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với khi mới thành lập, trong đó, riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 406 tỷ đồng, chiếm 11,7% trên tổng nguồn vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân đến tất cả các xã, phường, thị trấn với hơn 621.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 45.000 lao động...

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh phấn đấu nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8% trở lên, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hằng năm phấn đấu mức 100 tỷ đồng/năm; giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi hằng năm đạt trên 99% lãi phải thu; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát theo định kỳ hằng năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội....

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,65% (năm 2002 theo tiêu chí cũ) giảm còn 1,15% năm 2021 theo tiêu chí đa chiều.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân và của toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội. Cùng đó, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ người nghèo tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP được tuyên dương, khen thưởng.