Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 2/2014

PV

(Tài chính) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 tăng 0,55% so với tháng 1/2014, đây là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng cùng kỳ của một số năm trước.

Kiếm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nguồn ảnh: internet
Kiếm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nguồn ảnh: internet

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 2/2014:

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 tăng 0,55% so với tháng 1/2014, đây là mức tăng thấp nhất so với tốc độ tăng cùng kỳ của một số năm trước; tính chung 2 tháng CPI tăng 1,24% so với tháng 12/2013. Một số loại hàng hóa, dịch vụ cơ bản do Nhà nước định giá được giữ ổn định; riêng giá xăng có điều chỉnh tăng 300 đồng/lít (ngày 21/2/2014) nhưng tác động tới chỉ số CPI tháng 2 không đáng kể mà sẽ được phản ánh trong CPI của các tháng sau (do đặc thù điều tra thống kê khi tính toán: CPI sẽ được tính là bình quân gia quyền của 3 kỳ điều tra giá tương ứng với ngày 25 tháng trước, ngày 05 và 15 tháng tương ứng).

- Trị giá xuất khẩu tháng 2 ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng 1 và tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu ước đạt 10,8 tỷ USD tăng 7,8% so với tháng 1, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện 2 tháng đầu năm ước đạt 1.120 triệu USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.  

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 2/2014

Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN:

Tổng thu ngân sách tháng 2 ước đạt 49.600 tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đạt 129.870 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ của năm 2013, trong đó:

- Thu nội địa: thực hiện tháng 2 ước đạt 31.400 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 51% số thu tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 93.465 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%); trong đó: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 15,5% dự toán, tăng 16%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,4% dự toán, tăng 24,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9% dự toán, tăng 25,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,7% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ một số năm gần đây, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ GDP quý IV/2013 tăng 6,04%, cao hơn mức tăng của quý III là 5,54%; 2 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ chỉ số phát triển công nghiệp tăng 5,4%; tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%;  do một số nguyên nhân là: kinh tế các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực GDP quý IV/2013 tăng 6,04%, cao hơn mức tăng của quý III là 5,54%; 2 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ chỉ số phát triển công nghiệp tăng 5,4%; tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%  làm tăng nguồn thu ngân sách; thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã thu vào ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng cổ tức được chia năm 2013 của phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại năm 2013 của các Tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thu vào NSNN khoảng 2.100 tỷ đồng số thuế TNDN phát sinh trong quý 3/2013 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử,... đã được gia hạn 3 tháng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp. Công tác quản lý thu được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; cơ quan Thuế bám sát tình hình, đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc thu nợ.

- Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 2 ước 9.000 tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước 17.005 tỷ đồng, bằng 20% dự toán, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân 2 tháng đạt khoảng 113 USD/thùng, tăng 15 USD/ thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 2,5 triệu tấn, bằng 17,4% kế hoạch năm.

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 2 ước đạt 14.000 tỷ đồng, bằng khoảng 77,8% mức thực hiện tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng 1(tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 2 giảm gần 5% so với tháng 1; trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng chịu thuế suất cao giảm khá lớn (dầu thô xuất khẩu giảm khoảng 14,8%, xăng dầu nhập khẩu giảm 29%, ô tô nhập khẩu giảm khoảng 25,7%, xe máy nhập khẩu giảm khoảng 38,2%...). Luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 32.000 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2013; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (13.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước 19.000 tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Về chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi NSNN tháng 2 ước đạt 65.710 tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng ước đạt 150.070 tỷ đồng, bằng 14,9% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 14,3% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 15,9% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 15,3% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ.

Các nhiệm vụ chi NSNN được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng chi đầu tư XDCB, do thời điểm Tết Nguyên đán chỉ có một số dự án quan trọng vẫn tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ nên số thanh toán đạt thấp (14,2% dự toán), trong đó chủ yếu tập trung cấp ứng vốn cho dự án thuộc kế hoạch năm 2014 và tiếp tục thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành trong kế hoạch năm 2013 chuyển sang.

Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN tháng 2 ước 16.110 tỷ đồng, luỹ kế 2 tháng ước 20.200 tỷ đồng, bằng 9% dự toán năm.

Tính đến ngày 26/2/2014 đã thực hiện phát hành được 51.889 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 17,5% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2014.