Kho bạc Nhà nước:

Tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền

Thăng Long

Trong 2 ngày, (từ ngày 8/8-9/8/2016), tại Thanh Hóa, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền và phổ biến, quán triệt công tác Văn phòng của hệ thống Kho bạc Nhà nước Khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thăng Long.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thăng Long.

Mục đích của Hội nghị là nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền; phổ biến các quy định của pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến công tác thông tin, tuyền truyền trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Đánh giá kết quả triển khai công tác thông tin tuyên truyền giai đoạn 2011-2015, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng KBNN cho biết, 5 năm qua, hệ thống KBNN cơ bản thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc cải cách và hiện đại hóa Ngành Kho bạc; cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; các kết quả hoạt động của từng lĩnh vực trong hệ thống Kho bạc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí còn được triển khai tới hệ thống KBNN các cấp. Ngoài việc chủ động cung cấp thông tin, KBNN còn thường xuyên tổ chức các đoàn công tác cho một số đơn vị báo, đài đi thực tế tại KBNN các tỉnh, Thành phố, nhằm tuyên truyền về các hoạt động của hệ thống KBNN.

Các đơn vị KBNN đã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của địa phương, Cổng Thông tin điện tử KBNN và Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia với các tin, bài có chất lượng, hình ảnh sinh động, hấp dẫn đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN đã ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền hệ thống KBNN. Đồng thời nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay, đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền nói riêng và công tác văn phòng nói chung phải được nâng lên một bước để hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của hệ thống KBNN trong nền kinh tế.

Vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục tập trung tuyên truyền chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước, tổng kế toán nhà nước, nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của hệ thống KBNN.

Cùng với đó, duy trì có hiệu quả và mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan báo, đài; nâng cao năng lực tham mưu cho lãnh đạo KBNN các cấp trong việc nhận diện và xử lý các thông tin sai lệch ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, hoạt động của hệ thống KBNN; hạn chế tối đa thông tin trái chiều được đăng tải trên các báo.

Đặc biệt, rà soát, hoàn thiện lại các quy chế, quy định, các văn bản hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó sớm ban hành đầy đủ các văn bản quy định đảm bảo cho Cổng Thông tin điện tử KBNN hoạt động ổn định, thông suốt…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền do giảng viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền truyền đạt. Đây là những kỹ năng hết sức thiết thực đối với các đại biểu tham dự hội nghị.

Được biết, ngay sau hội nghị này, từ ngày 17-18/8/2016, tại Thừa Thiên - Huế, KBNN sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền và phổ biến, quán triệt công tác Văn phòng của hệ thống KBNN Khu vực phía Nam./.