Tổng cục Hải quan cung cấp 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo baohaiquan.vn

Hiện nay, Tổng cục Hải quan có 168 thủ tục hành chính, trong đó có 72 thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức 4- tức là cho phép doanh nghiệp thực hiện qua mạng internet các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải đường biển...

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Nguồn: PV.
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp thông quan Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu và Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và phát triển website Hải quan trở thành cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên mức độ 3, cung cấp đầy đủ 100% thông tin về quy trình thủ tục hải quan, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các thông báo hướng dẫn nghiệp vụ, các cơ sở dữ liệu danh mục... tiếp nhận và trả lời vướng mắc trực tuyến từ phía người dân và doanh nghiệp.

Các dịch vụ công trực tuyến khác cũng được gắn liền với việc thực hiện thủ tục hải quan như tra cứu và xác định mã số hàng hóa, thuế suất; đăng ký chữ ký số, tài khoản tham gia thủ tục hải quan điện tử...

Tới đây, Tổng cục Hải quan tiếp tục kế hoạch triển khai dịch vụ công với hai nội dung chính gồm: Thứ nhất, nâng cấp Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; triển khai tập trung thống nhất các cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, văn bản, danh mục trong lĩnh vực hải quan và đăng tải công khai; xây dựng phiên bản dành cho thiết bị di động, tích hợp chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật hải quan.

Thứ hai, triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu: Xây dựng trung tâm dịch vụ hải quan thông minh, hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp, hãng vận tải, CBCC hải quan và các đối tượng khác liên quan đế ngành Hải quan.

Dịch vụ cung cấp cho người dùng bao gồm: Khai báo-tiếp nhận-giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí và lệ phí; trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Các dịch vụ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau; triển khai các chức năng, dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng thiết bị điện tử thông minh; thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính...