Tổng cục Hải quan: Thu ngân sách nhà nước vượt 4,2% so dự toán

Thái Hằng

Tính đến 31/12/2017, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 297.082 tỷ đồng, vượt 4,24% so với dự toán. Trong bối cảnh hội nhập, điều kiện cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo lộ trình cam kết quốc tế, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước đối với ngành Hải quan là 283 nghìn tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương, sáng ngày 11/1/2018.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương, sáng ngày 11/1/2018.

Thực hiện vượt 104,24% dự toán

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phương sáng ngày 11/1/2018, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 285 nghìn tỷ đồng, tăng 5,04% so với năm 2016 (271.388 tỷ đồng); Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phấn đấu đạt 290 nghìn tỷ đồng; Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu đạt 295 nghìn tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thực hiện 10 Hiệp định tạo thuận lợi thương mại đa phương và song phương… đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Hải quan, do nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế xuất cao theo lộ trình phải cắt giảm sâu thuế xuất nhập khẩu (XNK).

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và nỗ lực của cán bộ công chức toàn ngành Hải quan trong triển khai các giải pháp thu NSNN, ngành Hải quan đã tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các giải pháp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tính đến 31/12/2017, số thu NSNN đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm 2016… Các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phấn đấu đạt mục tiêu 283 nghìn tỷ đồng

Năm 2018, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN là 283 nghìn tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong điều kiện phần lớn (trên 90%) các dòng hàng theo hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất nhập khẩu giảm xuống 0%, trong đó một số mặt hàng có số thu thuế suất cao như: ô tô giảm từ 30% xuống 0%; linh kiện phụ tùng giảm từ 55, 20% xuống 0%; sắt thép giảm từ 5% xuống 0%...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, năm 2018, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Một là, chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu NSNN ngay từ đầu năm 2018; Tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN; Chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN.

Hai là, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; Phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết theo từng doanh nghiệp, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; Quyết liệt xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế; Không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2018 cao hơn thời điểm 31/12/2017.

Ba là, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã ký kết thực hiện dự án phối hợp thu 24/7 trong công tác thu NSNN tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục Hải quan, thông quan hàng hóa nhanh chóng…

Tính đến 31/12/2017, số thu NSNN đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm 2016…