Hải quan Việt Nam 2018: “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Theo customs.gov.vn

“Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển” là chủ đề thi đua năm 2018 do Tổng cục Hải quan phát động nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

“Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển” là chủ đề thi đua năm 2018 do Tổng cục Hải quan. Nguồn: internet
“Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển” là chủ đề thi đua năm 2018 do Tổng cục Hải quan. Nguồn: internet

Theo đó, năm 2018 ngành Hải quan tập trung tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó thực hiện “3 hành động, 5 hỗ trợ” cho doanh nghiệp; gắn kết các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong hoạt động cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ngành chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” và phương châm hành động “Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả” của ngành Hải quan. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, không để công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng, bị xử lý hình sự.

Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để triển khai Cơ chế một cửa ASEAN bao gồm: Hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở pháp lý để triển khai 130 thủ tục hành chính đã đăng ký năm 2018. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại các sân bay quốc tế trên phạm vi cả nước; triển khai mở rộng trên toàn quốc từ ngày 01/7/2018 đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; thông qua cơ chế một cửa quốc gia, thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin giám sát phương tiện vận tải.

Đối với Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển - VASSCM: Trước hết tập trung tại các cảng biển trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn; triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hàng hóa tại kho, bãi, cảng hàng không đối với các đơn vị có sân bay quốc tế.

Năm 2018, ngành Hải quan quan tâm, tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xẩy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu thuộc phạm vi, địa bàn hải quan quản lý. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018 do Quốc hội giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao.