Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2016

Theo mof.gov.vn

Chiều ngày 03/3, Tổng cục Thuế tổ chức họp báo để thông tin và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nắm được những quy định mới về thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp báo.
Toàn cảnh cuộc họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế nói chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, trong thời gian qua, các văn bản pháp luật Thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung như: sửa đổi, bổ sung Luật, Nghị định, thông tư và đặc biệt Thông tư là chính sách về đối với việc quản lý thuế TNCN, thuế TNDN để góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp cho hoạt động của người nộp thuế (NNT).

Qua đó góp phần tích cực đẩy mạnh cải cách thể chế ở Việt Nam, thúc đẩy sự phát tiển kinh tế, tháo gỡ cho NNT khi bước vào giai đoạn 2016-2020 thuận lợi; đồng thời góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ đề ra.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 và triển khai thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020, thì công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, định hướng, hướng dẫn cho NNT, người dân và cộng đồng xã hội có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần quyết định tới sự thành công của công tác thuế. Bên cạnh đó, để có thêm kênh hỗ trợ, giúp các tổ chức, cá nhân có thể nắm bắt và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.

Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế đã thông tin về một số chính sách pháp lý về quyết toán thuế cũng như những văn bản hướng dẫn thực hiện về thuế TNCN và TNDN cho kỳ tính thuế năm 2016. Theo đại diện các đơn vị chức năng cho biết, quy định của Luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Để giúp NNT hiểu rõ về các chính sách về việc quyết toán thuế, hàng năm, Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN. Các văn bản hướng dẫn đã được gửi đến cho từng NNT và đăng tải trên website của Tổng cục Thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo và Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế trong tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế, tháng hỗ trợ quyết toán thuế.

Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016 Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn rất rõ nội dung liên quan đến quyết toán thuế và tiếp tục được thực hiện như năm 2015. Biểu mẫu thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, riêng tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN, 04/TNDN, các phụ lục 02/TNDN, 03-5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Cũng tại buổi họp, đại diện Tổng cục Thuế cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến việc quản lý đối tượng phải truy thu thuế và hình thức quản lý; Việc khai báo giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế; Doanh nghiệp và cá nhân nộp chậm sau 31/3 thì mức xử phạt ra sao; Cá nhân làm việc ở nhiều nơi thì sẽ quyết toán thuế ở đâu;... đã được đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế trả lời cụ thể. Đối với việc thu thuế kinh doanh thương mại điện tử, Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế nghiên cứu để đưa ra những biện pháp thực hiện hiệu quả nhất và thuận tiện nhất cho NNT...