Tổng cục Thuế yêu cầu 15 cục thuế giảm nợ đọng tối thiểu 13.000 tỷ đồng

Theo Minh Thư/infonet.vn

Tổng cục Thuế yêu cầu 15 cục thuế trọng điểm phải giảm nợ đọng tối thiểu hơn 13.000 tỷ đồng, không để phát sinh nợ mới và phấn đấu tăng thu khoảng 5.700 tỷ đồng....

Tổng cục Thuế yêu cầu 15 cục thuế giảm nợ đọng tối thiểu 13.000 tỷ đồng. Nguồn: Internet.
Tổng cục Thuế yêu cầu 15 cục thuế giảm nợ đọng tối thiểu 13.000 tỷ đồng. Nguồn: Internet.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn hệ thống tính đến hết tháng 10 đã đạt 88,3% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 47/63 địa phương có tiến độ thu đạt khá (hơn 85% dự toán), song số thu ngân sách từ khu vực sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo tiến độ và chậm hơn mức bình quân chung của các khoản thu nội địa.

Tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kết quả đôn đốc số tăng thu qua thanh kiểm tra vào NSNN của nhiều cục thuế đạt thấp.

Đặc biệt, tiền nợ thuế đang có xu hướng tăng lên qua các tháng và diễn ra ở nhiều khoản thu, sắc thuế, khiến tỷ lệ tổng nợ trên số ước thu nội địa cả năm 2019 đang ở mức 7%, cao hơn 2% so với yêu cầu Chính phủ giao.

Tổng cục Thuế nhận định, việc đảm bảo thu vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh, trong đó số thu trừ dầu, đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 945 tỷ đồng và thu ngân sách trung ương đạt 566.899 tỷ đồng theo nhiệm vụ phấn đấu được giao là thách thức rất lớn, không dễ vượt qua.

Chính vì vậy, trong giai đoạn nước rút cuối năm, Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ cụ thể đối với 15 cục thuế trọng điểm về thu ngân sách, nợ thuế và thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, trên cơ sở giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu nợ thuế cụ thể cho từng đơn vụ, từng cán bộ quản lý, các Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa phải giảm nợ đọng tối thiểu hơn 13.000 tỷ đồng và không để phát sinh nợ mới.

Bên cạnh đó, các cục thuế cần tiếp tục rà soát, phân loại, tổng hợp số liệu để đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả khi Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ cụ thể được Tổng cục Thuế giao cho 15 cục thuế phấn đấu tăng thu khoảng 5.700 tỷ đồng.

Nhận định kết quả triển khai nhiệm vụ giai đoạn nước rút tại 15 cục thuế trọng điểm sẽ là cơ sở quan trọng để toàn ngành hoàn thành dự toán thu NSNN theo chỉ tiêu phấn đấu được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu cơ quan thuế phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thu trong giai đoạn này sẽ được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2019 của các cục thuế và cá nhân các đồng chí cục trưởng.