Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 268 tỷ USD

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2016 đạt gần 268,39 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng gần 11,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2016 (từ 01/10 - 15/10/2016) đạt hơn 15,03 tỷ USD, giảm  5,1% (tương ứng giảm 808 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2016. 

Tính đến hết ngày 15/10/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 268,39 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng gần 11,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2016 thâm hụt 520 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2016 còn mức thặng dư hơn 3,18 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 9,73 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 661 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2016. Tính đến hết ngày 15/10/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 173,44 tỷ USD, tăng 5,9% (tương ứng tăng hơn 9,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Về xuất khẩu, tính đến hết ngày 15/10/2016, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 7,26 tỷ USD, giảm 14,6% (tương ứng giảm hơn 1,24 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016. Tính đến hết ngày 15/10/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 135,78 tỷ USD, tăng 7,1% (tương ứng tăng gần 9,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 10 đạt gần 5,16 tỷ USD, giảm 13,7% (tương ứng giảm 819 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016.

Tính đến hết ngày 15/10/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2016 đạt gần 7,78 tỷ USD, tăng 5,9% ( tương ứng tăng 437 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016. Tính đến hết ngày 15/10/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 132,6 tỷ USD, tăng 1,8% (tương ứng tăng gần 2,31 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2016 đạt hơn 4,57 tỷ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 158 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2016.

Tính đến hết ngày 15/10/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 78,38 tỷ USD, tăng hơn 1,3% so với cùng kỳ năm 2015 (tương ứng tăng hơn 1,03 tỷ USD), chiếm 59,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.