Tổng số nợ thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng

PV.

Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 31/10/2018, tổng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hơn 11.433 tỷ đồng; nợ đang xử lý 544 tỷ đồng, nợ đang khiếu nại 916 tỷ đồng và hơn 10.000 tỷ đồng thuộc diện nợ khó thu.

Tổng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng. Ảnh DT
Tổng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng. Ảnh DT
Trong 9 tháng năm 2018 trên 25.000 quyết định cưỡng chế thuế, với tổng số tiền nợ thuế trên 10.300 tỷ đồng đã được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công khai thông tin trên 3.800 lượt người nộp thuế chây ì không nộp thuế đúng hạn trên phương tiện thông tin đại chúng… Tổng số tiền thu được qua các biện pháp cưỡng chế thuế trong 9 tháng qua hơn 9.500 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tính đến 31/10/2018, tổng số nợ thuế tại Cục Thuế Thành phố hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hơn 11.433 tỷ đồng; nợ đang xử lý 544 tỷ đồng, nợ đang khiếu nại 916 tỷ đồng và hơn 10.000 tỷ đồng thuộc diện nợ khó thu.
Trong đó, nợ thuế chủ yếu tập trung ở các sắc thuế, như: Thuế GTGT hơn 6.000 tỷ đồng, Thuế TNDN gần 3.000 tỷ đồng, tiền thuê đất hơn 1.600 tỷ đồng, tiền sử dụng đất hơn 1.000 tỷ đồng…biện pháp trước mắt đối với những doanh nghiệp này là ngăn chặn sử dụng hóa đơn, tức là thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy với số tiền nợ thuế 350,3 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy nợ 161,3 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh nợ 117,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang nợ 92 tỷ đồng.

Trong số 887 doanh nghiệp nợ thuế bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh "bêu" tên đợt này, có 14 doanh nghiệp nợ thuế trên 10 tỷ đồng. Riêng nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có 342 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp 834,5 tỷ đồng…

Ngoài ra, Cơ quan thuế cũng sử dụng một số biện pháp thu hồi nợ thuế khác với những doanh nghiệp nợ thuế đáng chú ý khác, như trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc do nợ 47,6 tỷ đồng; Gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn do nợ 37,6 tỷ đồng…