Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 9/2020 tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019

PV.

Theo Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 khai mạc ngày 20/10, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 9/2020 là 106.548 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 23,3% so với thời điểm ngày 31/12/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, trong tổng số 106.548 tỷ đồng nợ thuế, số nợ thuế có khả năng thu là 60.071 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 42,1% so với thời điểm ngày 31/12/2019.

Tính từ năm 2018 đến hết tháng 9/2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi được 93.734 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm cuối năm trước chuyển sang; cơ quan hải quan đã đôn đốc và thu hồi 2.998,5 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Bên cạnh đó, số  tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 46.477 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 5,4% so với thời điểm ngày 31/12/2019. 

Lý giải về nguyên nhân khiến số  tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi tăng cao, báo cáo của Chính phủ chỉ rõ, nguyên nhân chính là từ đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát đã khiến số nợ thuế 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên so với thời điểm cuối năm 2019.

Trong thời gian này, những đợt thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của Chính phủ đã làm các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, số thuế nộp về ngân sách giảm mạnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuy một số khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế nhưng người nộp thuế vẫn còn khó khăn, chưa nộp được tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước. 

Cũng theo Báo cáo của Chính phủ, tính đến 31/8/2020, tổng số nợ thuế do cơ quan hải quan quản lý là 5.739,62 tỷ đồng tăng 161,75 tỷ đồng tương đương tăng 2,90% so với thời điểm 31/12/2019 (tổng nợ là 5.577,87 tỷ đồng).

Trong đó, số nợ khó có khả năng thu hồi chiếm phần lớn, là: 3.833 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nợ của toàn Ngành.

Kết quả đôn đốc và thu hồi nợ thuế tính đến ngày 15/9/2020 của cơ quan hải quan là 272,9 tỷ đồng.