TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng

Theo baodauthau.vn

TP. Hồ Chí Minh sẽ rà soát lại, điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc gây ảnh hưởng đến người dân, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND quận - huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương; đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND thành phố về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, để tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố.