Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PV.

Chiều ngày 12/7/2017, tại Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chủ trì buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) giữ chức Chủ tịch UBCKNN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBCKNN, ngày 12/7/2017.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBCKNN, ngày 12/7/2017.

Ngày 12/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1289/QĐ-BTC về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch UBCKNN. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chủ trì buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng tại trụ sở UBCKNN chiều ngày 12/7/2017.

Tới tham dự buổi lễ, về phía Bộ Tài chính có sự hiện diện của lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có sự tham dự của Ban Lãnh đạo UBCKNN, Ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN; Ban Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên UBCKNN và toàn thể công chức, viên chức UBCKNN.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965 là đảng viên; có trình độ Thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán như tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Dũng từng giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Văn phòng UBCKNN, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.