Trên 105.100 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

PV.

Tính chung 10 tháng năm 2017 trên cả nước đã có 105.125 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 10, cả nước đã có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tháng 10, cả nước đã có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet

Con số trên được Tổng cục Thống kê cho biết tại báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017. Cụ thể, riêng trong tháng 10, cả nước đã có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số DN và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là gần 90 nghìn người, tăng 40,5%.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 trên cả nước đã có 1.329 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 31,7% so với tháng trước; có 4.043 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.550 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.493 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.058 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,7%.

Con số của tháng 10 đã đưa số liệu thống kê chung 10 tháng năm 2017của cả nước lên 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Nếu tính cả 1.414,5 nghìn tỷ đồng của hơn 29,5 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2017 là hơn 2.436 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 22.765 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên gần 128 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 976,4 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 10 tháng năm 2017 có 37,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, chiếm 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, theo thống kê có 13,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 8,6%; 13,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 9,4%; 7,8 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), tăng 11,2%; 5,6 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,3%), tăng 22,6%; 5,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,9%), tăng 16,5%; 4 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 3,8%), tăng 62,5%; 2,9 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 25,2%...

Về địa bàn, tính chung trong 10 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 44,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,1% (vốn đăng ký 525,9 nghìn tỷ đồng, tăng 73,2%); Đồng bằng sông Hồng 31,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,3% (vốn đăng ký 246,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 14,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,1% (vốn đăng ký 131,2 nghìn tỷ đồng, tăng 80,7%); Đồng bằng sông Cửu Long 7,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 15% (vốn đăng ký 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%); Trung du và miền núi phía Bắc 4,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 28% (vốn đăng ký 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8%); Tây Nguyên 2,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 23,9% (vốn đăng ký 20 nghìn tỷ đồng, tăng 37,3%).

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng đã ghi nhận số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2017 là 9.794 doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 8.979 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

Ngoài ra, số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 52.782 DN, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.619 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 11,6% và 33.163 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 0,1%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong khi các DN đăng ký thành lập mới có thể chưa đi vào hoạt động hoặc nếu đi vào hoạt động cũng chưa đóng góp được nhiều cho nền kinh tế, thì việc lượng DN “ốm, chết” vẫn tăng so với cùng kỳ một mặt cho thấy nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn; mặt khác điều đó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng với vấn đề an sinh xã hội.