Trên 2.500 tấn gạo hỗ trợ cứu đói được gửi tới 5 tỉnh


Ngày 04/03/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Gạo hỗ trợ cứu đói đến với người dân các tỉnh. Nguồn: Internet
Gạo hỗ trợ cứu đói đến với người dân các tỉnh. Nguồn: Internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.537,01 tấn gạo hỗ trợ cứu đói, từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Trong đó, Tỉnh Lai Châu được cấp 674,595 tấn gạo; Tỉnh Gia Lai được cấp 572,565 tấn gạo; Tỉnh Hòa Bình được cấp 91,995 tấn gạo; Tỉnh Lạng Sơn được cấp 217,860 tấn gạo; Tỉnh Điện Biên được cấp 979,995 tấn gạo.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.