Triển khai cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng xuất khẩu

PV.

Từ 01/4/2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai cho vay ưu đãi lãi suất bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng xuất khẩu.Chỉ sau 20 ngày triển khai, Agribank đã cho vay gần 100 khách hàng, dư nợ gần 1.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân 4,7%/năm.

Agribank áp dụng mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam từ 4-5%/năm đối với cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khách hàng sử dụng tổng thể các dịch vụ của Agribank và có thời gian vay vốn tối đa 06 tháng.

Đồng hành cùng khách hàng trên cả nước, chỉ tính riêng từ 2015 đến nay, Agribank triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng như: Cho vay lãi suất ưu đãi đối với 05 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ theo Thông tư 08/2014/TT-NHNN gồm: Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 55/2015/NĐ-CP; cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với dư nợ trên 142.000 tỷ đồng.

Agribank đồng thời triển khai cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Thông tư 06/2009/TT-NHNN với tổng dư nợ trên 2.600 tỷ đồng, hỗ trợ trên 57.000 khách hàng; cho vay ưu đãi lãi suất đối với chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, Nghị định 67/2014/NĐ-CP… Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai tại 8.970 xã, với dư nợ đạt trên 258.000 tỷ đồng, trên 2.574.000 khách hàng đã được Agribank hỗ trợ lãi suất…

Được hưởng lợi từ các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất của Agribank, nhiều khách hàng có điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh trong nước. Hiện nay, với nguồn vốn đạt trên 833.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 681.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ 70,2% , dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tiếp tục đà tăng trưởng cao… Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của NHTM trên thị trường tín dụng nông thôn.