Triển khai công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

Việt Dũng

Chiều ngày 27/12, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn. Hội nghị được nghe công bố các quyết định thành lập và giới thiệu tổ chức bộ máy của Cục Thuế doanh nghiệp lớn, đồng thời trao đổi, lắng nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp lớn được Bộ Tài chính phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức qua hình thức trực tuyến nối điểm cầu Tổng cục Thuế với 13 cục Thuế trong cả nước gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bình Phước, TP. Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng và Hưng Yên. Đây là  những địa phương - nơi các doanh nghiệp lớn có trụ sở chính. 

Hội nghị đã được nghe công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức bộ máy Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Quyết định của Bộ Tài chính về danh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà gửi lời chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Thuế trong việc chuẩn bị và triển khai công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn. Trong đó, có việc thành lập và đưa Cục Thuế doanh nghiệp lớn vào hoạt động từ đầu năm 2022. Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý thuế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, sau hơn 10 năm hoạt động, Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế đã có sự tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN, nhất là trong thu thuế của các doanh nghiệp lớn; tích cực tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách quản lý đặc thù của ngành Thuế, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn hoạt động và phát triển...

Tuy nhiên, ở vai trò của một đơn vị tham mưu, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn trước đây, còn bộc lộ một số hạn chế, chưa thực sự là một cơ quan quản lý thuế, chưa thực sự thực hiện đầy đủ chức năng của một cơ quan quản lý thuế...

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Cục Thuế doanh nghiệp lớn.
Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Năm 2020, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu NSNN, đặc biệt là NSTW, được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế trên cơ sở tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn. Có thể nói, đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hệ thống Thuế theo lộ trình và chiến lược của giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn kế tiếp 2021-2025.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Cục Thuế doanh nghiệp lớn phát huy tinh thần đoàn kết, huy động trí tuệ, tập trung nguồn lực của ngành Thuế để nâng cấp, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đáp ưng yêu cầu quản lý của Cục Thuế doanh nghiệp lớn ngay từ những ngày đầu tiên vận hành theo mô hình mới từ ngày 01/01/2022.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện cần có đánh giá tình hình chặt chẽ và có lộ trình thực hiện đảm bảo hiệu quả. Cục Thuế doanh nghiệp lớn cần tuân thủ quy định pháp luật về thuế, trong đó quy định về các chính sách thuế, quy trình nghiệp vụ, trên nguyên tắc không tạo thêm quy định hành chính, không tạo khó khăn cho doanh nghiệp..

Cục Thuế doanh nghiệp lớn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương (Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường,...) để đảm bảo công tác quản lý thuế trên địa bàn được thực hiện tập trung, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Đồng thời, tạo quan hệ chặt chẽ với 125 cơ quan doanh nghiệp lớn đã được Bộ Tài chính công bố.

Bộ Tài chính tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của ngành Thuế và sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn, việc triển khai bộ máy tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ thành công và đem lại hiệu quả to lớn, tạo tiền đề tốt để ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế đã tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện rà soát, nghiên cứu xây dựng và lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành về Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Theo đó, Cục Thuế doanh nghiệp lớn được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn được thành lập và tổ chức với đầy đủ các chức năng quản lý thuế là cơ sở, tiền đề để ngành Thuế thực hiện cải cách mạnh mẽ công tác quản lý thu thuế, đặc biệt là thu NSTW theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó NSTW giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia, phục vụ cho những nhiệm vụ then chốt quan trọng về chính trị, xã hội, kinh tế và hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách. Đồng thời, với mục tiêu lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ, Cục Thuế doanh nghiệp lớn được thành lập cũng tạo điều kiện để ngành Thuế tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý thuế để đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu cán bộ, công chức Cục Thuế doanh nghiệp lớn khẩn trương phối hợp chặt chẽ với 13 cục Thuế và các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao 125 doanh nghiệp lớn từ các cục Thuế trên nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ Cục Thuế địa phương về Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là các doanh nghiệp lớn trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế với ngân sách nhà nước; chủ động nghiên cứu các giải pháp về thu NSNN đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao với kết quả cao nhất.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, khối lượng công việc của Cục Thuế doanh nghiệp lớn là rất lớn, trong bối cảnh lực lượng của Cục còn mỏng, do đó đồng chí Cục trưởng và Ban Lãnh đạo Cục Thuế doanh nghiệp lớn cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để tham mưu với Lãnh đạo Tổng cục Thuế sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, bố trí nhân sự các phòng của Cục Thuế doanh nghiệp lớn để ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Thuế các nội dung, giải pháp về nghiệp vụ, chuyên môn tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn trong thời gian đầu vận hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn do Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế kể từ thời điểm ngày 01/01/2022.

Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn Nguyễn Văn Phụng đã trình bày Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022; đồng thời phổ biến, hướng dẫn một số điểm mới trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế từ  ngày 01/01/2022.