Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh Miền Trung

pv.

(Tài chính) Từ ngày 5 đến ngày 11/10, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu có chuyến làm việc tại các tỉnh Miền Trung (gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung làm việc của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương là đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng 2014. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tình hình thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2014 tại các địa phương trên.

Tại các buổi làm việc, Thường trực tỉnh ủy 4 tỉnh Miền Trung cũng đã kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn cho các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, có chương trình tổng thể phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để có sự bứt phá trong phát triển kinh tế; đặc biệt giúp Quảng Trị, Quảng Bình, đây là nơi đã chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, thiên tai khắc nghiệt, xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước vượt qua khó khăn và tránh thụt hậu xa hơn với các tỉnh trong khu vực Miền Trung và cả nước, mà trọng tâm là đầu tư phát triển khu kinh tế biển; sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến đường cao tốc, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đối với việc khai thác tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây; hỗ trợ, đầu tư kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; nghiên cứu có chính sách đặc thù với các tỉnh nghèo để có điều kiện phát triển thuận lợi hơn, quan tâm đưa các dự án động lực hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn…

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện của Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc 5 nội dung trên, đồng thời gợi mở, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong nhiệm kỳ tới (2015-2020).

Kết quả của buổi làm việc với các tỉnh Miền Trung sẽ giúp cho Ban Kinh tế Trung ương có thêm những số liệu, luận cứ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội; đóng góp vào việc xây dựng báo cáo và văn kiện Đại hội XII của Đảng.