Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Bình Thuận

PV.

(Tài chính) Ngày 23/8/2013, GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng, phát triển nông thôn mới. Tiếp đoàn, về phía Tỉnh uỷ có ông Huỳnh Văn Tý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND Tỉnh, lãnh đạo một số sở ban, ngành của Tỉnh.

GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận. Nguồn: FinancePlus.vn
GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận. Nguồn: FinancePlus.vn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã báo cáo với GS.,TS. Vương Đình Huệ, và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương những thành công của Tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bình Thuận đã có bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều nguồn lực đầu tư đã giúp bộ mặt nông thôn trong Tỉnh khởi sắc.

Nhìn lại quá trình 5 năm qua, có thể thấy rõ diện tích, năng suất sản lượng một số cây trồng lợi thế của Bình Thuận không ngừng tăng lên. Hiện toàn Tỉnh có khoảng 19.400 ha diện tích cây Thanh Long, cho sản lượng hơn 390 ngàn tấn/năm, đem lại thu nhập cao cho hàng vạn hộ nông dân. Ở lĩnh vực thủy sản, mô hình khai thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng tổ đoàn kết trên biển cũng đang phát huy hiệu quả tốt. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chính sách tam nông gắn chặt với đầu tư thủy lợi, tạo nên sức bật mới cho nông nghiệp cùng nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Nội lực nhân dân ngày càng được huy động tốt hơn, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực. Một số hộ nông dân cho thấy sự thích nghi với cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh giỏi và tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo ở cơ sở. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo…

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng nhìn nhận, kinh tế nông nghiệp phát triển chưa vững chắc. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn còn thiếu. Từ nay đến năm 2015, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ.

Thay mặt Ban Kinh tế Trung ương, GS.,TS. Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Bình Thuận, nổi bật là sự xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới đem lại hiệu quả thiết thực; đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Người nông dân đã có nhận thức rất rõ về chính sách tam nông của Đảng và Nhà nước, ngày càng nhạy bén với sản xuất hàng hoá, với thị trường.

GS.,TS. Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong những tiêu chí đạt được vẫn còn một số tiểu tiêu chí Bình Thuận cần phải tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt, cần tăng cường liên kết 4 nhà, đầu tư lớn hơn cho thuỷ lợi, và công nghiệp chế biến để cho ra đời nhiều sản phẩm hàng hoá chất lượng cao từ trái Thanh Long, thay vì chỉ xuất khẩu tươi như hiện nay.

Bên cạnh đó, Bình Thuận cần tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông - lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển mặt hàng nông nghiệp mũi nhọn Thanh Long, gắn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đầu tư phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá.