Từ 1/3, chỉ cá nhân và pháp nhân mới được mở tài khoản thanh toán

Theo thuvienphapluat.vn

Theo Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì kể từ ngày 01/3/2017, đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng chỉ bao gồm cá nhân và tổ chức có tư cách pháp nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Như vậy, theo quy định mới này thì những tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ kinh doanh, tổ hợp tác sẽ không được mở tài khoản tại các ngân hàng; đối với những tài khoản được mở trước ngày 01/3/2017 sẽ xử lý như sau:

Một là, trong vòng 03 tháng kể từ ngày 01/3/2017, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng biết về việc chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung;

Hai là, trong vòng 12 tháng kể từ ngày 01/3/2017, ngân hàng phối hợp với khách hàng hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu);

Ba là, sau 12 tháng kể từ ngày 01/3/2017, những tài khoản nào không thực hiện chuyển đổi sẽ bị đóng băng.