Từ 1/7, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

PV.

Từ ngày 1/7/2017, các đối tượng thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp sẽ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới (1.300.000 đồng/tháng).

Thông tin trên vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết tại Công văn số 2159/BHXH-BT ngày 1/6/2017 về mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức cụ thể như sau:

- 0,5% trên Quỹ Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, căn cứ vào mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng so với mức hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng) để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng áp dụng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014…

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ ngày 01/7/2017 là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT, áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng để tính mức đóng BHYT.

Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT, từ ngày 01/7/2017, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2017: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân tổ chức thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời gửi BHXH Việt Nam để có hướng dẫn bổ sung.