Tích hợp chi phí khám chữa bệnh đối với từng nhóm dịch vụ đã xác định được định mức kỹ thuật


Đây tiếp tục là nhiệm vụ đề ra đối với ngành Y tế trong năm 2020 nhằm bảo đảm tính kịp thời, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, đồng thời góp phần giảm áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Bộ Y tế sẽ ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn việc tích hợp chi phí khám chữa bệnh đối với từng nhóm dịch vụ đã xác định được định mức kỹ thuật.
Bộ Y tế sẽ ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn việc tích hợp chi phí khám chữa bệnh đối với từng nhóm dịch vụ đã xác định được định mức kỹ thuật.

Cụ thể, để tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2020 (tích hợp chi phí quản lý và tăng lương cơ sở), Bộ Y tế sẽ ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn việc tích hợp chi phí khám chữa bệnh đối với từng nhóm dịch vụ đã xác định được định mức kỹ thuật để bảo đảm tính kịp thời, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá trong năm 2020.

Hiện nay, để tích hợp chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế phải xác định mức kinh tế-kỹ thuật của 9.000 loại dịch vụ. Tuy nhiên, vừa qua, Bộ Y tế mới xác định được định mức của 60 dịch vụ phổ biến nên chưa thể ban hành Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2019.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ tổ chức sáng 25/12, bên cạnh việc chia sẻ với tính chất phức tạp của việc xác định định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ y tế mà Bộ Y tế đang đảm nhận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cũng cho rằng trong bối cảnh lạm phát năm 2019 thấp, nếu Bộ Y tế linh hoạt hơn trong đưa chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế thì lạm phát sẽ nằm trong khoảng 3,3-3,9%, theo đúng kịch bản mà Ban Chỉ đạo điều hành giá đưa ra từ đầu năm 2019.