Từ 16/3 không chấp nhận chuyển phát bưu phẩm đã dán sẵn tem

PV.

(Tài chính)Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính (Quyết định số 572/QĐ-BCVN) và Quy trình dịch vụ bưu chính (Quyết định số 573/QĐ-BCVN). Các Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 15/3/2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo quy định, Dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm trong nước có thay đổi trong hình thức thể hiện cước từ dán tem sang sử dụng vận đơn khi chấp nhận bưu gửi.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Vietnam Post vẫn chấp nhận chuyển phát đối với bưu phẩm bảo đảm đã dán sẵn tem từ ngày 15/02/2014 đến hết ngày 15/03/2014.

Kể từ ngày 16/03/2014, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện nhận gửi bưu phẩm bảo đảm theo đúng quy định. Không nhận gửi đối với bưu phẩm bảo đảm đã dán sẵn tem.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ khách: 1900545481 hoặc xem thông báo hướng dẫn các thay đổi trong quy định khi sử dụng Dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm được niêm tại các Bưu cục của Vietnam Post trên toàn quốc.

Bưu phẩm phải đảm bảo: Là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Khối lượng, kích thước: Áp dụng theo khối lượng, kích thước dịch vụ Bưu phẩm thường. Phương thức vận chuyển: Tùy theo yêu cầu của người gửi, bưu phẩm bảo đảm được vận chuyển bằng đường thủy bộ hoặc đường bay.