Từ 5/1/2020, lấn chiếm đất đai có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Theo Lâm Tùng/ndh.vn

Nghị định 91 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định cụ thể các trường hợp, mức phạt tương ứng đối với hành vi lấn, chiếm đất đai ở nông thôn và đô thị.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định quy định trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt sẽ dao động từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tương ứng với diện tích phần đất lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 2-3 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 3-5 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 5-15 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 15-30 triệu đồng
Trên 1 ha 30-70 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt từ 3 đến 120 triệu đồng, tương ứng diện tích phần lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 3-5 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 5-10 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 10-30 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 30-50 triệu đồng
Trên 1 ha 50-120 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt tướng ứng từ 3 đến 150 triệu đồng, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,02 ha 3-5 triệu đồng
0,02 ha - dưới 0,05 ha 5-7 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 7-15 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 15-40 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 40-60 triệu đồng
Trên 1 ha 60-150 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 10-20 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 20-40 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 40-100 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 100-200 triệu đồng
Từ 1 ha trở lên 200-500 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2020.