Kho bạc Nhà nước:

Từ đầu năm 2016, huy động được 14.768,90 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

PV.

Ngày 03/2/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.620 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,57-7,00%/năm.

Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,75%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,55-7,30%/năm.

Kết quả, huy động được 2.950 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,60%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.042,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-7,68%/năm.

Kết quả, huy động được 842,5 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/1/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 14.768,90 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.