Đầu năm, huy động thành công thêm 5.063 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 27/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.743 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,78-7,00%/năm.

Kết quả, huy động được 523 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,78%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.520 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,50-7,20%/năm.

Kết quả, huy động được 2.400 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,58%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.111 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động thêm được 140 tỷ đồng, như vậy trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được tổng cộng 2.140 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 10.776,40 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.