Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 1/2016:

Huy động hơn 24,4 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu

PV.

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 1/2016 tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, dù đối mặt với xu hướng giảm.

Trên thị trường sơ cấp, tháng 1/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được 24.426,4 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: internet
Trên thị trường sơ cấp, tháng 1/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được 24.426,4 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: internet

Trên thị trường sơ cấp, tháng 1/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được 24.426,4 tỷ đồng trái phiếu, giảm 61,3% so với tháng 12/2015.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 10.776,4 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 13.050 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 600 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,76-6,25%/năm, 5 năm trong khoảng 6,58-7,24%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-8,05%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8,00%/năm. So với tháng 12/2015, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,02%/năm; 5 năm, 15 năm giữ nguyên.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

GT gọi thầu

GT trúng thầu

Vùng LS
trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

6

13,800,000,000,000

11,323,000,000,000

5.76-6.25

5 Năm

6

17,800,000,000,000

10,450,000,000,000

6.58-7.24

10 Năm

2

600,000,000,000

-

-

15 Năm

3

1,850,000,000,000

453,400,000,000

7.65-8.05

20 Năm

1

1,000,000,000,000

60,000,000,000

7.75-7.75

30 Năm

1

2,200,000,000,000

2,140,000,000,000

8.00-8.00

Tổng

19

37,250,000,000,000

24,426,400,000,000


Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1/2016, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 324 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 33,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22,5% về giá trị so với tháng 12/2015.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 120 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 55,6% về giá trị so với tháng 12/2015.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 101 tỷ đồng, không có giá trị giao dịch mua repos.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

2,300,000

254,762,300,000

5.1547 - YTM - 5.3886

2

2 Tháng

10,000,000

1,091,843,500,000

4.9217 - YTM - 5.2006

3

3 Tháng

12,670,000

1,333,662,780,000

4.6998 - YTM - 5.3018

4

6 Tháng

10,222,872

1,091,209,513,472

4.8313 - YTM - 5.3002

5

9 Tháng

3,770,000

407,150,870,000

4.9003 - YTM - 5.1003

6

12 Tháng

45,966,666

4,948,481,263,612

4.8050 - YTM - 5.3504

7

2 Năm

16,700,000

1,781,776,300,000

5.2100 - YTM - 5.9500

8

3 Năm

128,056,000

13,151,445,456,000

4.2401 - YTM - 10.7392

9

3 - 5 Năm

32,400,000

3,356,925,550,000

6.0000 - YTM - 10.2466

10

5 Năm

52,980,000

5,464,430,880,000

6.5599 - YTM - 8.1972

11

5 - 7 Năm

320,000

34,399,680,000

8.5621 - YTM - 8.5621

12

7 Năm

1,100,000

128,679,100,000

7.5499 - YTM - 7.5559

13

7 - 10 Năm

2,660,000

308,522,160,000

7.0277 - YTM - 7.7422

14

15 Năm

5,600,000

582,157,700,000

7.6100 - YTM - 7.6500


Tổng

324,745,538

33,935,447,053,084


*YTM: Yield to Maturity

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp tháng 1/2016, không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.