Từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng sẽ được tăng 6%?

Việt Hoàng

Sáng ngày 12/4, tại phiên họp thứ 2 thảo luận, thương lượng về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động tại doanh nghiệp, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, nếu được Chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ được tăng sau 2 năm giữ nguyên, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được tính từ ngày 1/7/2022 đến hết năm 2023 với mức tăng 6%.

Lý giải về nguyên nhân trên, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm vừa qua, Chính phủ chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp duy trì mức lương tối thiểu theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, không điều chỉnh tiền lương cho người lao động. Cụ thể, tiền lương tối thiểu vùng đối với vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II là 3,92 triệu đồng; vùng III là 3,42 triệu đồng và vùng IV là 3,07 triệu đồng.

Năm 2022, cùng với việc chống dịch hiệu quả và khả năng phục hồi của nền kinh tế, Hội đồng Tiền lương quốc gia nhận thấy tăng lương lúc này là kịp thời để hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn và là động lực giúp người lao động nâng cao năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tăng lương cũng là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước là để khoan thư sức dân, giúp cho người lao động bước vào giai đoạn phục hồi phát triển lao động với năng suất cao.

Do vậy, Hội đồng Tiền lương quốc gia nhận thấy, có nhiều lý do nên tăng lương cho người lao động từ 1/7/2022. Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp...; Cùng với đó, nền kinh tế - xã hội đang chuyển sang giai đoạn phục hồi, phát triển, đặc biệt trong quý I/2022, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi rất mạnh mẽ. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiếu cho rằng, hơn lúc nào hết, người lao động đang cần được hỗ trợ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá. Việc tăng lương có lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Cùng với việc chống dịch hiệu quả và khả năng phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 là có thể thực hiện được.

Tại phiên họp, với sự đồng thuận của 17/17 thành viên, Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt đề xuất trình Chính phủ xem xét quyết định tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6%; về đề nghị thời điểm áp dụng tăng từ 1/7/2022 nhận được sự đồng thuận của 15/17 thành viên.