Từ ngày 25/8, Bộ Xây dựng có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp công lập?

Huy An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng gồm: Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Kiến trúc quốc gia; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Xây dựng miền Trung; Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Nhà xuất bản Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về các bộ ngành, địa phương quản lý.

Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ chuyển về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Xây dựng; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng chuyển nguyên trạng về địa phương - nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý gồm: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng chuyển về UBND TP. Hải Phòng quản lý; Trường Cao đẳng nghề Lilama I chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý; Trường Cao đẳng nghề Sông Đà chuyển về UBND tỉnh Hòa Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý; Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn chuyển về UBND TP. Hải Phòng quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn chuyển về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý; Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam chuyển về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Đồng thời, sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam vào Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Quyết định nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập trên và Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận. Việc sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương để quản lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc điều chuyển tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công…

Quyết định số 996/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2023 và thay thế Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 2/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.