Từ ngày 5/10/2018, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình (TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 5/10/2018.

Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội Long Bình, tất cả hãng tàu, đại lý hãng tàu, hãng giao nhận sẽ khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnnsw.gov.vn). Khi khai báo thực hiện thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số.

Để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng thủy nội địa Long Bình, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các đơn vị hải quan liên quan do Cục phụ trách thực hiện tiếp nhận thông tin khai báo thủ tục cho tàu thuyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; Rà soát yêu cầu cấp tài khoản và chủ động cấp tài khoản sử dụng Hệ thống E-Manifest cho các cán bộ hải quan; Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

Đồng thời, cơ quan hải quan địa phương thông báo kế hoạch mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu có hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại Cảng thủy nội địa Long Bình. Đồng thời, yêu cầu, tất cả hãng tàu, đại lý hãng tàu, hãng giao nhận đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo…

Tổng cục Hải quan đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước (gồm Cảng vụ đường thủy; Bộ đội biên phòng; Kiểm dịch y tế thuộc Bộ Y tế; Kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động phối hợp với cơ quan hải quan thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Trong thời gian đầu triển khai từ 05/10/2018 - 15/10/2018, các cơ quan bố trí cán bộ trực làm thủ tục theo quy trình hiện hành phòng khi hệ thống gặp sự cố phát sinh.

Trước đó, thủ tục tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh trên Cơ chế một cửa quốc gia đã được triển khai tại cảng thủy nội địa khu vực Long An từ ngày 25/7/2018. Sau hơn 1 tháng đưa vào sử dụng, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 40 hồ sơ cho tàu biển Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tàu biển và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các đại lý, chủ tàu.