Tuyên Quang: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá

PV.

Sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp,tỉnh Tuyên Quang đã đạt được mức tăng trưởng khá ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó sản xuất từng bước chuyển dịch mạnh sang hướng hàng hóa tập trung, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gắn với thị trường.

Nông dân xã Hồng Thái (Nà Hang) liên doanh với Công ty cổ phần Chè Sông Lô trồng chè đặc sản
Nông dân xã Hồng Thái (Nà Hang) liên doanh với Công ty cổ phần Chè Sông Lô trồng chè đặc sản

Sau 3 năm (2013 - 2016) thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, toàn tỉnh đã đạt được mức tăng trưởng khá ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó sản xuất từng bước chuyển dịch mạnh sang hướng hàng hóa tập trung, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gắn với thị trường.

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. Đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa ở 5 lĩnh vực của ngành nông lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến); ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Trong đó HĐND tỉnh có Nghị quyết số 10 về hỗ trợ phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12 về hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với 1 số loại cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 41 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Quý II năm 2016, Tỉnh ủy có Nghị quyết số 15 về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; Nghị quyết số 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 và mới đây tỉnh có Nghị quyết 17 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở quy hoạch, bằng cơ chế chính sách khuyến khích chuyển đổi cây trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản hàng hóa, trên lĩnh vực trồng trọt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hết năm 2015, vùng cam hàng hóa đạt 5.490 ha, sản lượng quả đạt 45.000 tấn, tăng 2 lần so với năm 2013. Diện tích chè ổn định trên 8.000 ha, sản lượng búp tươi 63.000 tấn. Vùng mía nguyên liệu có 11.600 ha, sản lượng 696.000 tấn; lạc hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình diện tích hơn 3.400 ha, sản lượng trên 11.000 tấn. Trong 3 năm tỉnh đã bổ sung 7 giống mới vào cơ cấu cây lương thực và loại bỏ 18 giống cũ không còn phù hợp. Thực hiện chính sách chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn, bình quân thu nhập từ trồng trọt đạt 60 triệu đồng/ha/năm. Trong chăn nuôi chuyển dịch theo quy mô trang trại và gia trại là chủ yếu.

Hiện toàn tỉnh có 170 trang trại chăn nuôi, tăng 140 trang trại so với năm 2013, trong đó quy mô chăn nuôi từ 300 đến 500 con lợn thịt/lứa; gia cầm có số lượng từ 2.000 đến 3.000 con/lứa. So với năm 2013, sản lượng lợn thịt tăng 2.000 tấn; sữa bò tươi tăng 1.000 tấn. Sản xuất lâm nghiệp tập trung nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả rừng trồng. Năm 2015 tổ chức trồng mới 13.800 ha rừng tập trung và tổ chức khai thác, tiêu thụ 660 nghìn m3 gỗ, tăng 2,7 lần so với năm 2013. Phát huy nguồn nước mặt nghề nuôi cá lồng phát triển mạnh, nhất là những loài cá đặc sản (cá lăng chấm, cá chiên). Năm 2015 toàn tỉnh có 1.285 lồng cá, tăng gấp 2 lần so với năm 2013, trong đó có 400 lồng nuôi cá đặc sản.

Thực hiện chương trình cơ giới hóa trong sản xuất, đến nay trên địa bàn tỉnh có 40.806 thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tăng 12% so với năm 2013. Trong đó cơ giới khâu làm đất, cơ giới hóa khâu thu hoạch (tuốt lúa, thu hái chè, tách hạt); cơ giới hóa khâu chăm sóc và gieo cấy. Đáp ứng nhu cầu thâm canh, từ năm 2013 đến nay tỉnh đã đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp 134 công trình thủy lợi đưa tổng số lên 2.800 công trình. Tổ chức kiên cố hóa được 176,7 km kênh mương, đưa tổng chiều dài kênh mương cứng hóa trên 2.000 km. Đáp ứng nhu cầu tưới chắc đạt 80% diện tích gieo cấy lúa cả năm và 60% diện tích vụ đông.

Năm 2015, tổng giá trị sản phẩm chính của ngành nông nghiệp thực hiện 6.846,7 tỷ đồng. So sánh với năm 2013, lĩnh vực trồng trọt (theo giá so sánh 2010) đạt 3.581,7 tỷ đồng, tăng 7,9%; chăn nuôi đạt 2.175 tỷ đồng, tăng 10,8%; lâm nghiệp đạt 800 tỷ đồng, tăng 10,9% và thủy sản đạt 295 tỷ, tăng 20%.

Theo Sở NN&PTNT, để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sở đã tham mưu với tỉnh triển khai các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tái cơ cấu ngành nông nghiệp không nhằm ngoài mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Thực hiện tổ chức lại sản xuất, gắn với thị trường, từng bước chuyên môn hóa để đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân. Cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp, chú trọng vai trò thị trường nâng cao giá trị mặt hàng nông sản. Kiên trì bám sát mục tiêu sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đổi mới phương thức hoạt động của HTX, tổ hợp tác trên các lĩnh vực.

Khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp đầu tư chế biến nông, lâm ngư nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút lao động địa phương. Tạo bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp bằng việc ứng dụng khoa học công nghệ sâu rộng trong sản xuất. Đưa nhanh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, có giá trị thương phẩm cao và ưu tiên nguồn lực cho sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở thị trường liên kết giữa các vùng miền tạo thuận lợi tiêu thụ và khuyến khích sản xuất phát triển.