Uber bị “điểm mặt” sự “mập mờ” trong đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ

Theo enternews.vn

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời về Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Uber Việt Nam.

Nhiều xe ô tô cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải và chưa được cấp phù hiệu vẫn sử dụng phần mềm của Uber để kinh doanh vận tải. Nguồn: internet.
Nhiều xe ô tô cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải và chưa được cấp phù hiệu vẫn sử dụng phần mềm của Uber để kinh doanh vận tải. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết Bộ đã nhận được Đề án này ngày 22/11/2016. Sau khi nhận được Đề án, Bộ GTVT đã tiến hành tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan và các quy định của pháp luật.

Qua các thông tin tham khảo, Bộ GTVT nhận thấy:

Đối với đơn vị tham gia Đề án thí điểm, việc ủy quyền của Công ty Uber BV cho Công ty TNHH Uber Việt Nam tham gia Đề án thí điểm và thực hiện các nghĩa vụ là chưa phù hợp do Công ty TNHH Uber Việt Nam là đơn vị xây dựng và đề xuất Bộ GTVT phê duyệt Đề án thí điểm dựa trên ủy quyền của Công ty Uber BV không đảm bảo ràng buộc trách nhiệm của Công ty Uber BV trong việc thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Uber Việt Nam chỉ bao gồm “hoạt động tư vấn quản lý” và “nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận”, không liên quan đến hoạt động được ủy quyền.

Nếu Công ty TNHH Uber Việt Nam là đơn vị xây dựng, đề xuất Bộ GTVT phê duyệt và thực hiện Đồ án thí điểm, Công ty TNHH Uber Việt Nam cần thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng lĩnh vực hoạt động, đồng thời là bên trực tiếp xây dựng, ký kết và chịu trách nhiệm đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh, với đơn vị kinh doanh vận tải và hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối với hành khách tại Việt Nam (hợp đồng dịch vụ với đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách).

Đối với nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử, Bộ GTVT cho rằng, việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử thay cho hợp đồng vận tải hành khách bằng giấy (hay còn gọi là nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử) là bản chất của việc thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Vì vậy, Đề án thí điểm cần bổ sung mô tả và phân tích chi tiết nội dung và quy trình giao kết hợp đồng vận tải qua ứng dụng Uber, trong đó nội dung hợp đồng điện tử phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Đề án thí điểm chưa làm rõ được quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành khách, cũng như chưa có quy chế phối hợp, giải quyết các khiếu nại của hành khách. Bên cạnh đó, việc Công ty Uber BV ủy quyền cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh tại Việt Nam sẽ không ràng buộc, xử lý được trách nhiệm của Công ty Uber BV khi có vấn đề tranh chấp, khiếu nại của khách hàng.

Do vậy, để tiếp tục hoạt động như hiện nay, Công ty TNHH Uber Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

Cụ thể, ứng dụng Uber cần được thực hiện các thủ tục đăng ký “ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” với Bộ Công Thương vì ứng dụng Uber có tính năng hoạt động tương tự “ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh và Sở GTVT Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra và xử lý nhiều xe hợp đồng, xe ô tô cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải và chưa được cấp phù hiệu sử dụng phần mềm của Uber để kinh doanh vận tải hành khách (chở khách có thu tiền) không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam khi chưa hoàn thiện các nội dung của Đề án để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì không cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện, đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành.