Việc cấp biển số xe 80 được thực hiện như nào?

PV.

Quy định về việc cấp biển số xe hiện nay được thực thi theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an. Theo đó, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp.

Biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cụ thể, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho những cơ quan sau: 

Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng;  Văn phòng Chủ tịch nước;  Văn phòng Quốc hội; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ;  Xe ô tô phục vụ thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội;  Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân);

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Báo Nhân Dân; Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Trung tâm lưu trữ quốc gia; Văn phòng Tổng cục Hải quan; Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam;

Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Ngoài ra, các chữ cái trên biển số (A, B,…) là ký hiệu seri đăng ký, cụ thể về màu sắc và seri đăng ký trên biển số xe được quy định như sau:

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

Các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.