Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo Phát thải khí nhà kính

Minh Lâm

Ngày 8/8/2023 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Lễ ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính.

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn phát biểu tại Lễ  ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn phát biểu tại Lễ ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và IFC, với các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực thi các tiêu chuẩn phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tài chính xanh vì một nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và thiên tai và cũng là một trong những nền kinh tế có cường độ phát thải carbon cao nhất ở châu Á, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon của nền kinh tế và đạt được trạng thái trung hòa carbon vào năm 2050 như đã cam kết tại Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP 26).

Để thực hiện cam kết này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó mạnh mẽ, trong đó có quy định về trách nhiệm của các thành phần kinh tế - xã hội đối với kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các chính sách quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, các cam kết quốc tế có liên quan nhằm mục đích phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững.

Đồng hành cùng Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính, UBCKNN đã ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC thay thế Thông tư số 155/TT-BTC tiếp tục có những bước cải thiện hơn nữa khi nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững, cụ thể yêu cầu các doanh nghiệp công bố thông tin phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp tại Báo cáo thường niên.

Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo Phát thải Khí Nhà kính do UBCKNN xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của IFC, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO và Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương quốc Anh (BSI), nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dàng hơn, giúp các doanh nghiệp đáp ứng các quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin về khách hàng và chuỗi cung ứng, cũng như giúp các doanh nghiệp bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng không.

Việc kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính sẽ giúp doanh nghiệp xác định và quản lý rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội hành động mới nhờ làm nổi bật những cải thiện có hiệu quả chi phí mà trước đó. chưa được chú trọng tới. Đây cũng là một cấu phần thiết yếu trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 và là nền tảng đầu tiên của mọi chiến lược bền vững của doanh nghiệp. Do vậy, Sổ tay Hướng dẫn này được kỳ vọng sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo UBCKNN khẳng định, với thông điệp “Cùng nhau hành động” được thể hiện xuyên suốt trong Hội nghị COP 27, việc xây dựng, ban hành Sổ tay hướng dẫn và tổ chức các chương trình đào tạo về báo cáo kiểm kê khí nhà kính là hành động thể hiện rõ quyết tâm hành động của Bộ Tài chính, UBCKNN trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết của Việt Nam tại các Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.

Đồng thời, quyết tâm hiện thực hóa thông điệp “cùng nhau hành động” với mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận cùng với các nước trong khu vực và quốc tế, các kế hoạch phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm vốn xanh và đẩy mạnh việc báo cáo, công bố thông tin phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán.