Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 8

Việt Hoàng (T/h)

Sáng ngày 17/2, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành bế mạc Phiên họp thứ 8 hoàn thành toàn bộ kế hoạch, chương trình đề ra.

Toàn cảnh Phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 17/2.
Toàn cảnh Phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 17/2.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng các dự án Luật này trước khi trình Quốc hội; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các tài liệu liên quan để thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp tới.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với đề nghị của Chính phủ đưa dự án bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Chính phủ tập trung làm rõ những vấn đề được cơ quan thẩm tra nêu ra và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ vào tháng 3 tới trước khi trình Quốc hội.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát, cho ý kiến về việc lựa chọn bộ, ngành, địa phương để tiến hành giám sát trong thời gian tới. Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XV và đề cập đến vấn đề hết sức quan trọng là công tác quy hoạch. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa gửi các báo cáo hoặc đã gửi báo cáo nhưng chưa đạt yêu cầu cần tập trung vào những vấn đề quan trọng để làm rõ được tiến độ và chất lượng của công tác quy hoạch, xác định được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; có kiến nghị, đề xuất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.

Đối với công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Báo cáo công tác dân nguyện trình Phiên họp thường kỳ thứ 9 tổ chức tới đây cần bám sát với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc thông qua Nghị quyết này cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bền vững của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để tiếp thu, giải trình đầy đủ, làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; chế độ làm việc của Ban; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban…

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định đây là một vấn đề rất quan trọng, nằm trong danh mục 107 đề án và các nhiệm vụ lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội khóa XIV. Do đó, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa để hoàn thiện với chất lượng cao nhất dự thảo Nghị quyết này.

Ngay sau Phiên họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành.