VERP: Nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục tích cực

PV.

Nhận định trên được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra tại buổi Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý II/2017.

VERP: Nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục tích cực. Nguồn: internet
VERP: Nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục tích cực. Nguồn: internet
Theo đó, VEPR cho biết, bước sang Quý II/2017, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực với mức tăng trưởng 6,17% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 5,73%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, dịch vụ và nông nghiệp tăng trưởng tốt được cho là động lực chính đóng góp vào sự phục hồi trong Quý II. Khu vực dịch vụ tăng trưởng ở mức 6,85% trong hai quý đầu năm. Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng trong nửa đầu năm đạt 2,65%.
Chỉ số hoạt động kinh tế VEPI (Viet Nam Economic Performance Index) được VEPR thử nghiệm tính toán và tổng hợp dựa trên số liệu về sản lượng điện thương phẩm, kim ngạch xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa nội địa, tăng trưởng tín dụng và PMI sản xuất đạt 6,0% trong Quý 2, cao hơn so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2016 (5,77% và 5,35%).
Đây là kết quả của mức tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại và tín dụng trong quý này, cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế.
Theo VERP, trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu phục hồi, VERP dự báo tăng trưởng hai quý tiếp theo sẽ ở mức 6,7% và 7,0%, đưa tăng trưởng cả năm lên mức 6,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo VEPR đưa ra hồi quý trước.