Viện Chiến lược và Chính sách tài chính: Khai trương thư viện và website tiếng Anh

PV.

Để đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học ngành Tài chính, đồng thời phổ biến, giới thiệu các kiến thức về kinh tế - tài chính - ngân sách tới các độc giả là các nhà quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu…, ngày 9/3/2017, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ Khai trương Thư viện và giao diện tiếng Anh trên chuyên Trang thông tin điện tử của Viện.

Lễ cắt băng Khai trương thư viện Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính
Lễ cắt băng Khai trương thư viện Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

Tại buổi Lễ Khai trương, TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Viện CL&CSTC) cho biết, từ khi được thành lập năm 1961, Viện Nghiên cứu Khoa học Tài chính (tiền thân Viện CL&CSTC) đã có tổ thư viện và đây luôn là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện cho đến năm 2010. Tuy nhiên, từ tháng 6/2010 đến hết năm 2016, Viện CL&CSTC chưa có thư viện.

Do thông tin khoa học có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học và đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hóa thông tin và hội nhập quốc tế ngày càng được tăng cường và mở rộng, Viện CL&CSTC đã được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính về chủ trương thành lập thư viện.

Qua một thời gian ngắn tích cực chuẩn bị triển khai xây dựng cơ sở vật chất cũng như tạo dựng nguồn tài liệu cho thư viện, thư viện của Viện CL&CSTC đã được hình thành trên diện tích hơn 60m2 với đầy đủ trang thiết bị cần thiết và vốn tài liệu khá phong phú.

Sau lễ cắt băng Khai trương và thăm quan thư viện Viện CL&CSTC, các đại biểu tham dự nhận định với hơn 5 nghìn cuốn sách, trong đó có nhiều sách quý xuất bản từ những năm 1940, thư viện chính là nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, hỗ trợ tích cực công tác nghiên cứu, đào tạo, quản lý khoa học của Viện CL&CSTC nói riêng, các đơn vị trong Bộ Tài chính nói chung, góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính: Khai trương thư viện và website tiếng Anh - Ảnh 1

Các thế hệ lãnh đạo Viện CL&CSTC đã ấn nút khai trương chuyên trang thông tin điện tử Viện CL&CSTC giao diện bằng tiếng Anh

Với chuyên trang thông tin điện tử của Viện CL&CSTC (http://nif.mof.gov.vn), TS. Nguyễn Viết Lợi cho biết, sau hơn 5 năm vận hành (từ năm 2011), chuyên trang đã phát huy tốt vai trò cầu nối thông tin về mọi mặt hoạt động của Viện với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính. Thông tin được cập nhật hằng ngày, là kênh thông tin chính thức về các hoạt động, chương trình và kết quả nghiên cứu của Viện, về các chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính, trở thành nguồn thông tin tư liệu hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu, cùng đông đảo bạn đọc cả nước.

Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, kể từ tháng 11/2016, đến nay, giao diện bằng tiếng Anh của chuyên trang thông tin điện tử của Viện CL&CSTC đã hoạt động ổn định, đảm bảo đầy đủ, kịp thời tin, bài theo yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào vận hành chính thức.

Tại buổi lễ, các thế hệ lãnh đạo Viện CL&CSTC đã ấn nút khai trương chuyên trang thông tin điện tử Viện CL&CSTC giao diện bằng tiếng Anh. Giao diện bằng tiếng Anh của chuyên trang được thiết kế như một kênh thông tin đối ngoại chính thức của Viện, góp phần mở rộng quan hệ trao đổi thông tin và hợp tác quốc tế với các viện nghiên cứu, tổ chức tài chính nước ngoài nhằm đa dạng hóa các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo, đặc biệt là những kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng chiến lược, chính sách tài chính, phục vụ công tác nghiên cứu và kịp thời đề xuất Lãnh đạo Bộ Tài chính những vấn đề quốc tế mới phát sinh.