Việt Nam đón nhận gần 14 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm


Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/5, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đổ vào Việt Nam đạt gần 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, trong gần 5 tháng đầu của năm 2021, đã có 613 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 8,83 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng vốn FDI đăng ký điều chỉnh tăng thêm đạt 3,86 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2020 trong khi góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận tổng giá trị đạt 1,31 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/5, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,14 tỷ USD, chiếm 43,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,43 tỷ USD, chiếm 38,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; Tiếp đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký đạt 1,05 tỷ USD...

Theo đối tác đầu tư, 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 5 tháng, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,26 tỷ USD, chiếm đến gần 37,6% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,59 tỷ USD, chiếm 18,5%. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,83 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư...

Các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào 56/63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,35 tỷ USD, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 1,34 tỷ USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư. TP. Cần Thơ đứng thứ ba với 1,32 tỷ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 98 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 74,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 97,4 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, chiếm 74,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt trên 85,4 tỷ USD, tăng 39,7% so cùng kỳ và chiếm 65,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, tính đến 20/5, lượng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.