Việt Nam - Italia hợp tác trong lĩnh vực hải quan

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua nội dung dự thảo Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Italia.

Italia là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 18 của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đứng thứ 18 về xuất khẩu và 15 về nhập khẩu. Trong năm 2014, Việt Nam xuất khẩu sang Italia 2,7 tỷ USD, nhập khẩu 1,3 tỷ USD; tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD.

Tính đến tháng 5/2015, tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 1,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu gần 1,2 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến tháng 3/2015, Italia có 64 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 386,2 triệu USD, đứng thứ 28/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Việc ký Hiệp định trên giữa hai nước sẽ nâng cao giá trị về mặt pháp lý và hiệu quả hoạt động hợp tác giữa hai Chính phủ và tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan hai nước trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, phát hiện, ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan.