Vietcombank: Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

LÊ HƯNG

(Tài chính) Với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam và là ngân hàng có tầm cỡ trong khu vực, Vietcombank đang hiện thực hóa các mục tiêu bằng những hành động và kết quả cụ thể. Đó là từ kết quả kinh doanh đến mở rộng quy mô hoạt động…

Vietcombank luôn coi công tác phát triển khách hàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn: internet
Vietcombank luôn coi công tác phát triển khách hàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn: internet

Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, nhưng hoạt động kinh doanh quý I/2014 của Vietcombank tiếp tục đánh dấu bằng những kết quả hết sức ấn tượng trên nhiều “mặt trận”. Theo đó, huy động vốn từ nền kinh tế (không bao gồm bảo hiểm xã hội) đạt 344.527 tỷ đồng, tăng 3,92% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt 279.980 tỷ đồng, tăng 1,71% so với đầu năm; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,65%; Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt 10,35 tỷ USD, tăng 10,27% so với cùng kỳ; Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 0,32 tỷ USD, tăng 2,93% so với cùng kỳ; Các chỉ tiêu kinh doanh thẻ và bán lẻ đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận trước trích dự phòng rủi ro quý I/2014 đạt 2.618 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong quý I/2014, Vietcombank đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Điện lực; Thỏa thuận hợp tác song phương với Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước và cục thuế một số địa phương… Bên cạnh củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống, Vietcombank đẩy mạnh tiếp cận, thu hút khách hàng mới. Kết quả, công tác phát triển khách hàng mới cũng đạt được nhiều chuyển biến khi quý I/2014 đạt 679 khách hàng, bằng 28% kế hoạch năm.

Để hiện thực hóa các kế hoạch năm 2014 và tầm nhìn 2020, Vietcombank đang “dồn sức” đẩy mạnh mọi mặt hoạt động kinh doanh với các trọng tâm, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trên nguyên tắc vừa đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, kiên quyết không hạ chuẩn cho vay; Tích cực tìm mọi biện pháp thu hồi nợ đã xử lý dự phòng rủi ro; Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần; Rà soát, củng cố các hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng và công ty con để nâng cao hiệu quả đầu tư; Đẩy mạnh công tác khách hàng, coi công tác phát triển khách hàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ của các Dự án nâng cao năng lực hoạt động; Hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, quản trị hệ thống và các công tác khác.

Vietcombank cũng cân nhắc khả năng thực hiện M&A và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay và huy động, kiểm soát nợ xấu, tăng tỷ lệ thu lãi thuần (NIM), tăng tỷ lệ doanh thu ngoài lãi, tối ưu hóa tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập. Chú trọng vào khách hàng mục tiêu, đa dạng hóa sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng tiên tiến trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đồng thời, hoàn thiện mô hình hoạt động khối theo thông lệ tốt nhất, phát triển hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị của ngân hàng, chuyển đổi và phát triển nền tảng công nghệ hiện đại đi liền với đơn giản và tối ưu hóa quy trình theo thông lệ quốc tế. Tuân thủ nghiêm mục tiêu tuân thủ Basel II và nâng cao văn hóa quản trị rủi ro.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 6 - 2014