VietinBank đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền

An Khánh

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố, VietinBank đã quyết định triển khai “Dự án mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận” (AML).

Lễ Khởi động Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền giai đoạn 1 của Vietinbank. Nguồn: Internet
Lễ Khởi động Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền giai đoạn 1 của Vietinbank. Nguồn: Internet

Ngày 7/9/2015, VietinBank và đối tác Liên doanh ETC - Blitz chính thức khởi động Dự án Mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng thuộc Dự án Mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận tại VietinBank.

Dự án bao gồm 2 tiểu dự án: “Lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng” (WLF & KYC) và “Giám sát giao dịch”.

Trong năm 2015, giai đoạn 1 của Dự án AML triển khai cấu phần WLF & KYC đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế công khai, minh bạch để đánh giá và chọn lựa các phần mềm tiên tiến trên thị trường.

VietinBank đã chọn lựa được bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo của Tonbeller - thương hiệu toàn cầu về các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực quản trị, rủi ro và tuân thủ.

Bộ giải pháp được cung cấp và triển khai bởi Liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC và Công ty Blitz IT Consultants Pte Ltd (ETC - Blitz). Theo bà Lê Anh Hà - Phó Giám đốc Khối QLRR VietinBank thì việc triển khai bộ giải pháp Siron KYC và Siron Embargo là dấu ấn quan trọng góp phần hiện đại hóa công tác quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng tuân thủ pháp luật, cho phép VietinBank nắm bắt thế chủ động trong việc kiểm soát và ngăn chặn những rủi ro về rửa tiền và gian lận tài chính có thể gây tổn thất cho Ngân hàng; tối thiểu hóa các ảnh hưởng với chất lượng và tốc độ xử lý giao dịch nhờ việc tự động hóa hệ thống. Đồng thời, góp phần bảo vệ uy tín và thương hiệu, khẳng định vị thế của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.