Vốn FDI “tăng tốc” đổ vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022

Gia Hân.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ “ngôi vương” 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng qua, có 1.135 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021, tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỷ USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2021; Có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2021; Có 2.425 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2021, tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD.

UBND TP. Hải Phòng cho biết, lũy kế 8 tháng đàu năm 2022, Hải Phòng đứng thứ 6 toàn quốc với 872 dự án đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đầu tư là 23,76 tỷ USD; trong đó có 173 dự án đầu tư từ nhà đầu tư Hàn Quốc với số vốn đăng ký là 9,65 tỷ USD, chiếm 20,92 % tổng số dự án đầu tư vào thành phố. Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Hải Phòng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2022, trong đó: Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,5 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư, tăng 43,7% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,49 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc vẫn được ghi nhận là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 8 tháng qua (chiếm 21,9% số dự án mới, 36,8% số lượt điều chỉnh và 34,9% số lượt góp vốn mua cổ phần).

10 địa phương hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước trong 8 tháng năm 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng vốn, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,75 tỷ USD, chiếm 10,4% tổng vốn và tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó là 7 địa phương cũng có tổng vốn đầu tư FDI cao nhất cả nước, cụ thể là: Thái Nguyên, TP. Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Nai, Long An, Nghệ An.

Xét trên phương diện số dự án mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (42,2%), số lượt góp vốn mua cổ phần (67,3%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (14,2% sau Hà Nội là 17,9%).

Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng lần lượt là 50,7% và 3,6%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính lũy kế đến ngày 20/8/2022, cả nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên trên 430 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 264,4 tỷ USD, bằng 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.