Xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia?

PV.

Tổng cục Thuế vừa có ý kiến trả lời Công văn số 2254/CT-TTr2 ngày 29/9/2016 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng bia tại Công ty cồ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hướng dẫn xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia. Nguồn: internet
Hướng dẫn xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia. Nguồn: internet

Về xác định giá tính thuế TTĐB đối với các mặt hàng bia, Tổng cục Thuế cho biết, tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế TTĐB như sau:

“Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá trị gia tăng..."

Như vậy, giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa dịch vụ bán ra không quy định giá bán là giá đã giảm trừ chiết khấu thương mại cho khách hàng.

Do đó, đối với sản phẩm bia của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa thực hiện giảm giá theo sản lượng tiêu thụ được quy định trong hợp đồng giữa công ty đối với các công ty, đại lý, cửa hàng.

Về xác định giá tính thuế TTĐB đối với các khoản bồi thường giá trị vỏ box, keg đựng bia hơi không thu hồi được, Tổng cục Thuế hướng dẫn, tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB như sau:

“Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là giá chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB và không loại trừ giá trị vỏ bao bì...”

Theo đó, đối với mặt hàng bia hơi nếu khách hàng có đặt cược tiền cược vỏ box, keg thì định kỳ hàng quý Công ty và khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ box, keg đựng bia hơi.

Trong trường hợp Công ty cồ phần bia Hà Nội - Hải Phòng không thu hồi được vỏ box, keg từ khách hàng thì số tiền đặt cược tương ứng với giá trị của vỏ box, keg đựng bia hơi không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.