Xử phạt 185 triệu đồng đối với một doanh nghiệp niêm yết

PV. (Tổng hợp)

Ngày 17/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 863/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (tỉnh Hòa Bình).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phạt Công ty cổ phần (CTCP) Khoáng sản Luyện kim màu với số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo kết quả kiểm tra của UBCKNN, Công ty này đã không thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/8/2014; Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 ngày 19/9/2014; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015...

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, CTCP Khoáng sản Luyện kim màu đã báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể, ngày 19/11/2015, Công ty này có văn bản số 55/2015/CV-KSK gửi UBCKNN báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ 8,2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 156,88 tỷ đồng lên 238,88 tỷ đồng, theo đó Công ty mua phần vốn góp của doanh nghiệp tư nhân Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bản Chang (xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) với số tiền 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2015/HĐHTKD ngày 01/4/2015 ký giữa CTCP Khoáng sản Luyện kim màu với Công ty TNHH Kim cương Lai Châu (chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương) chỉ có nội dung hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kim cương Lai Châu tại địa chỉ Bản Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với tổng số vốn đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%, tỷ lệ phân chia lợi nhuận là 50%-50%, mà không có nội dung Công ty này mua phần vốn góp của Công ty TNHH Kim cương Lai Châu để khai thác mỏ vàng Bản Chang.

Do đó, ngoài mức tiền nộp phạt, UBCKNN cũng yêu cầu CTCP Khoáng sản Luyện kim màu phải cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác.