Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt quỹ đầu tư và công ty chứng khoán

PV.

Trong tháng 7 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hàng loạt quỹ đầu tư và công ty chứng khoán, trong đó có CTCP chứng khoán Dầu khí, CTCP Quản lý quỹ Tín Phát, CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, CTCP chứng khoán Navibank, CTCP chứng khoán IB…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trường hợp bị xử phạt nặng nhất trong tháng 7 là của CTCP chứng khoán Dầu khí do bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (phạt 50 triệu đồng) và vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (100 triệu đồng).

CTCP chứng khoán Navibank do vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty vay tiền vào ngày 9/11/2015), cũng nhận mức phạt 150 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 29/7, CTCP Quản lý quỹ Tín Phát cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ. Số tiền bị xử phạt là 85 triệu đồng.

Do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước một số báo cáo: báo cáo tình hình hoạt động tháng, báo cáo an toàn tài chính tháng, báo cáo tháng về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng, báo cáo bổ nhiệm nhân viên bộ phận kiểm soát nội bộ), CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình cũng đã nhận mức phạt tiền là 60 triệu đồng vào ngày 22/7/2016.

Trước đó, ngày 4/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định phạt tiền 125 triệu đồng đối với CTCP chứng khoán IB do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Công ty đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết).

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các tổ chức và cá nhân với số tiền lên tới 7,7 tỷ đồng.